+48 884 825 870
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl ru

Główne podstawy odmowy przy uzyskaniu karty pobytu

Najczęstsza przyczyna uzyskania negatywnej decyzji w sprawie Zezwolenia na pobyt czasowy i prace to dostarczenie błędnej dokumentacji lub brak odpowiedzi na wezwania urzędu, lecz nie są to jedyne przesłanki odmowy.

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami Urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne i weryfikuje czy dany wniosek zwiera wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli podczas badania sprawy organ administracyjny stwierdzi braki wysyła do nas wniosek o uzupełnienie ich. Na uzupełnienie braków formalnych mamy ściśle wyznaczony termin wskazany w piśmie ( zazwyczaj jest to 7 lub 14 dni roboczych). Jeśli zdarzy się sytuacja, ze termin upłynie a my nie dostarczymy wskazanych w piśmie dokumentów nasza sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

odmowa pisma

Kolejna przyczyna uzyskania negatywnej decyzji w sprawie Zezwolenia na pobyt czasowy i prace to sytuacja, w której osoby ubiegające się o zezwolenie wysyłają dokumenty w nieprawidłowej ilości. Warto zwrócić uwagę, że każdy Urząd Wojewódzki ma indywidualne wymagania – jeden urząd będzie wymagać cztery egzemplarzy wniosku a drugi tylko dwa. Przed wysłaniem wniosku wraz z załącznikami najlepiej zapoznać się z lista wymaganych dokumentów na stronie właściwego urzędu, do którego wnioskujemy lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikami organu administracyjnego.

Podstawą wydania negatywnej decyzji przy Karcie Pobytu mogą być również nieodpowiednie dokumenty. Są nimi miedzy innymi

  • Nieaktualne dokumenty ( np. zaświadczenia lub nieaktualne umowy/ dokumenty, które trąca ważność przed zakończeniem postępowania)

  • Dokumenty zawierające literówki

  • Dokumenty zwierające nieodpowiednia datę


Jednym z wielu czynników, który może przyczyniać się do wydania decyzji to składanie więcej niż jednego wniosku o zezwolenie na pobyt. Jeden cudzoziemiec może mieć tylko jedna sprawę w toku. Każdy kolejny wniosek składany w trakcie trwania już postępowania będzie obrzucany.

 

W przypadku uzyskania negatywnej decyzji o wydaniu cudzoziemcowi karty pobytu polskie prawo przewiduje możliwość odwołania się w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Odwołanie składa się do kierownika lokalnego Wydziału do Spraw Cudzoziemców bezpośrednio w placówce lub listownie.

Przed sporządzeniem odłownia warto zapoznać się z przyczyna udzielenia negatywnej decyzji. Jeśli podana przyczyna jest możliwa do uzupełnienia warto w trakcie przygotowywania odo wlania zgromadzić wszystkie potrzebne materiały.