+48 884 825 870
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl ru

Jak sporządzić ponaglenie na kartę pobytu?

Przepisy postępowania administracyjnego wskazują, że organ administracji publicznej jest zobowiązany załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niestety urzędy nie zawsze przestrzegają tego uregulowania w pełni.
W przypadku złożenia wniosku o Kartę Pobytu przybliżony czas oczekiwania może wynieść nawet 6 miesięcy lub dłużej.
Ponaglenie do organu administracyjnego można wnieść w terminie 2 miesięcy po złożeniu wniosku. Wnosi się go w przypadku bezczynności organu lub na przewlekłość postępowania.
Ponaglenie składa się za pośrednictwem urzędu, który prowadzi sprawę do organu wyższego stopnia. ( np., jeśli organem prowadzącym sprawę jest Małopolski Urząd wojewódzki w Krakowie to organem wyższego stopnia będzie Wojewoda Małopolski)
Aby ponaglenie spełniało wymogi formalne powinny znaleźć się następujące elementy:

wyjęcie kartki z ekranu

  • Miejscowość i data
  • Dane skarżącego ( imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, nr paszportu/ dowodu osobistego)
  • Nazwa organu, do którego chce się odwołać
  • Data złożenia wniosku o Kartę pobytu
  • Uzasadnienie
  • Czytelny podpis


Jeśli skarżący jest w posiadaniu nr sprawy lub danych inspektora, który zajmuje się danym wnioskiem warto je podać w ponagleniu gdyż może to znacząco przyśpieszyć wydanie odpowiedzi.


Ponaglenie powinno zostać rozpatrzone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dany urząd. Jeśli Oran pozostawi ponaglenie bez wydania decyzji w takim przypadku można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.