+48 884 825 870
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl ru

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA POBYT?

CZĘŚĆ A – DANE OSOBOWE
W tej części trzeba uzupełnić tam takie informacje jak imię, nazwisko, imiona i nazwiska poprzednie (również panieńskie). Jeżeli nie mamy imienia i nazwiska poprzedniego, skreślamy odpowiednie pole prostą linią. Później mamy pytania o imiona rodziców, datę urodzenia, płeć, miejsce urodzenia i narodowość, a także rysopis – kolor oczu, wzrost i znaki szczególne. Jeżeli nie mamy jakiegoś szczególnego elementu wyróżniającego się w naszym wyglądzie, to to pole również skreślamy.


CZEŚĆ B – MIEJSCE POBYTU CUDZOZIEMCA
W tej części wpisujemy swój adres zamieszkania na terenie Polski. Będzie on brany pod uwagę m.in. przy wysyłce wezwań z urzędu.

wyjęcie kartki z ekranu

CZĘŚĆ C – INFORMACJE DODATKOWE
Ta część dzieli się na kilka działów:
I. Główny cel pobytu - tutaj zaznaczamy krzyżykiem w odpowiedniej kratce główny cel pobytu z dostępnych opcji. Jest to np. praca, prowadzenie działalności, czy pobyt z małżonkiem, który jest obywatelem RP.
II. Członkowie rodziny cudzoziemca przebywający na terenie RP – w tabelę wpisujemy wszystkich członków naszej rodziny, którzy przebywają aktualnie w Polsce
III. Pobyt cudzoziemca na terytorium RP
Podpunkt a) – wpisujemy okresy pobytów na terytorium Polski, najlepiej w tym celu wspomóc się paszportem, gdzie mamy wszystkie pieczątki z datami wjazdów i wyjazdów.
Podpunkt b) aktualny pobyt na terytorium RP – należy zaznaczyć krzyżykiem, czy jesteśmy aktualnie w Polsce, wpisać datę ostatniego wjazdu na jej teren oraz zaznaczyć, na jakiej podstawie aktualnie przebywamy w RP (wizy, ruchu bezwizowego, zezwolenia na pobyt, czy takich samych dokumentów z innego państwa strefy Schengen)

IV. Podróże i pobyty zagraniczne cudzoziemca poza terytorium RP w okresie ostatnich 5 lat - tutaj wpisujemy wszystkie nasze pobyty za granicą poza Polską, także w ojczyźnie i wszystkie wyjazdy do innych państw

V. Informacje o środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca – w to pole wpisujemy, jakie będzie źródło naszego utrzymania na terenie Polski – czyli np. umowa o pracę, stypendium naukowe, działalność gospodarcza, pozostawanie na utrzymaniu członka rodziny itp.


VI. Informacja o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym – aby uzyskać zezwolenie na pobyt, musimy być ubezpieczeni. Wpisujemy w to pole rodzaj naszego ubezpieczenie, np. ZUS lub prywatną polisę ubezpieczeniową

VII. – X. Informacje dotyczące karalności – należy wpisywać w odpowiednie rubryki zgodnie z prawdą informacje dotyczące m.in. toczących się przeciw nam postępowań i zobowiązań z tytułu orzeczeń sądowych. Jeśli nie dotyczą nas te pytania, w każdej kratce zaznaczamy krzyżyk przy odpowiedzi „NIE”


CZĘŚĆ D – WZÓR PODPISU
Podpisujemy się w prostokątnym polu pamiętając, aby nie wyjść poza linie.


CZĘŚĆ E – OŚWIADCZENIE
Należy zapoznać się z oświadczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych informacji, a poniżej wpisać datę (w formacie rrrr-mm-dd) i czytelnie podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem. Pod spodem znajduje się również rubryka „Załączniki”, gdzie, tak jak sama nazwa wskazuje, wpisujemy dokumenty, które załączyliśmy do wniosku.
Poniżej znajduje się również część „Pouczenie”, gdzie znajdziemy przydatne wskazówki dotyczące wniosku. Tutaj też kończy się część wniosku, którą mieliśmy za zadanie wypełnić. Poniżej mamy już tylko miejsce na adnotacje urzędowe, które wypełnia urząd.